یادش بخیر

چنْد شَو دِگَ بِ چّلّه بمَنده، یادت مییَه از چله های اوسالا ، اوه چه خونیکایی بی ، یادش بخیر

اینا هَمه ماجراهایینَ کی ما ِدشَو چله هرسال ِدحالی کی مُجمَعه ای پُر از چغندر پختَه ، کُدی و یک دوهری کام و آبنبات درینی کرسی بی. اوسنه هایی که شایَد بارها تکرار مرفتند ولی وازم برِی ما بچه ها تَزگی داشت و بعضی وقتا از ترس مجبور بیییم سَحر کی از خو ور مَخِستیم، نهلیهامَر دیر از چشم پییَر و مار چپه کنیم تا خشک روند و یا زیرتَنبونامَر ارومَکی عوض مکردیم  .

به هر حال شو یلدا یَ همو شَوی چله برِی ما یکی ازشَوای به یاد موندنی وپر از صفا و صمیمیت با یک پَره مهمو کی شاید همسَیه های ده تا کوچه اوورتر به خنه ی ما و یا یکی دَگه مرفتن تا او شَور دور همدَ گه خوش بَشن ، بی

نِ مثلی الون کی از تَرسی خَرج و بَرج مترسیم حَتّی به خَنه ی خووَر بَراراما بریم و شاید یادْمَ نبَشَ اصلن شو چله ای هم امیَه و رفتَه.


/ 1 نظر / 21 بازدید
مجتبی ذوالفقاری

درود و سلام فردا (1393/9/25) تولد 2 سالگی یِ سلام جاورتن هستش خوشحال میشیم سری به ما بزنید. پیروز باشید.