تغییر شماره تلفن و کد بین شهری روستای کهنه

به علت هم کد شدن تلفنهای استان خراسان رضوی از مورخه 05/05/1393کد بین شهری کلیه شهرستانها و روستاهای خراسان رضوی به 051 و به اول تلفنهای ثابت شهرستان سبزوار عدد 4اضافه گردید .          

 کد و پیش شماره روستا    ××××4576-051

/ 0 نظر / 19 بازدید