اجرای عملیات احداث بندهای سنگی ملاتی در حوزه آبریز کهنیدر در روستای کهنه

پروژة عملیات سنگ و ملاتی بند خاکی تراکمی روستای کهنه با اعتباراولیه  60  میلیون  تومان درحوزه آبریز کهنیدر در دست اجرا است .

کل اعتبار مصوب شده برای اجرای این طرح 350 میلیون تومان می باشد که با توجه به تاکید فراوان و قول مساعد فرماندار محترم شهرستان جغتای آقای مهندس علی آبادی در جهت اجرای این پروژه ,پیش بینی می شود در صورت تخصیص کل اعتبار تا انتهای سال 95 تکمیل وآماده بهره برداری شود.
هدف از اجرای پروژه مذکورجلوگیری از فرسایش خاک منطقه ، جلوگیری از بروز سیلابهای مخرب، تغذیه قنات و چشمه سارهای پائین دست با افزایش پوشش گیاهی منطقه و در نتیجه افزایش سطح درآمد، دامداران و بهره بردارن حوزه آبخیز مذکور می باشد .


/ 0 نظر / 117 بازدید