نهم اردیبهشت روز شورا ها مبارک

طنز به مناسبت روز شورا

 

گر به شورا راه یابد پای من

هرچه ویرانی است عمران می کنم

 

می روم هر شب به میدانهای شهر

هر چه ساعت هست میزان می کنم

 

مشکلات هر محل را حل وفصل

پشت میز و پشت فرمان می کنم

 

کوچه های تنگ را هرچند فراخ

هرچه بن بست هست دالان می کنم

 

هرکه شورا شد فقط این کرد و رفت

من اگر شورا شوم آن می کنم

/ 0 نظر / 21 بازدید