کلاته درویشها (کلاته برات)

این کلاته در جنوب غرب روستایی کهنه بالاتر از کلاته مرحوم استاد بهرام واقع گردیده است.

 

 

 

دارای فضایی دنج و دلپذیر که مالک فعلی آن  براتعلی کهنه فرزند حسین میباشد  دارای دو استخر کوچک می باشد که آب آن توسط دولوله از قنات به سمت استخر تامین میگردد. 

/ 0 نظر / 87 بازدید