با تو

با تو بودم و همراه تو مراحل تنهایی را در پس عبور ثانیه ها طی کردم

آنچه در دل داشتم بر لب آوردم و این کلمات بودند که یکی پس از دیگری

بر روی صفحه وجودم نقش بسته. تو هم با من بودی

خواندی و دیدی آن چه را که من گفتم .

گر چه هنوزم در تردیدم که آیا حرف دل من حرف تو هم بود ؟

می خواهم باز هم با تو باشم ،با تو سبزترین لحظه ها را به وجود آورم و فانوس

کلبه ی دوستی ام را با پرتو وجود تو روشن کنم .

پا بر سنگ فرش کوچه های دوستی بگذار و همسفرم شو ؟

/ 0 نظر / 16 بازدید