کمبود آب آشامیدنی و امکان جیره بندی آب روستا

آب آشامیدنی روستا های کهنه و الله آبادکه از مسیر یک قنات از باغات کهنیدر و یک چاه از پای تغ واقع در باغات رود خانه اریان تامین می شود به علت کمبود بارش زمستانی و خشکسالی

 منبع ب آشامیدنی روستا

چند روزی است که جوابگوی مصرف اهالی روستانمی باشد و امکان جیره بندی آب نیز وجود دارد  و از سویی به علت مصرف بی رویه اهالی به دلیل آبیاری باغچه ها و درختان منازل مسکونی این مشکل مزید بر علت شده است لذا از کلیه اهالی روستا خواهشمندیم حداکثر صرفه جویی را در مصرف آب داشته باشند تا کلیه اهالی بتوانند از مصرف آب بهره مند شوند.       

                                                                    باآرزوی قبولی طاعات وعبادات

/ 0 نظر / 24 بازدید