شاد باشید و بهاری

 

بهاری دیگر پشت در قلب ها ایستاده است 

تا کدامین دل پذیرای وجودش گردد 

باز هم آنقدر آرام و آهسته قدم برداشت 

مبادا که صدای پایش

 کودکی خفته در رویایی شیرین را بیدار سازد 

بهار بهانه ی با هم بودن هاست 

بودنی بی بهانه در کنار بودن ها و باشیم ها

 بهار بهانه ی دوست داشتن هاست

 دوست داشتن همه ی دوست داشتنی ها

 بهار بهانه ی باور هاست

بهار بهانه ی روییدن و شکفتن است

روییدن عشق ، شکفتن عاطفه 

بیایید از این بهانه 

به اندازه ی تمام بهانه ی های زندگیمان لذت ببریم 

برای دوستان سال خوشی را آرزومندم 

در کنار خانواده خوش باشید و از این بهانه 

به بهترین شکل استفاده کنید

 

 

 

با ارزوی سالی خوش برای تمامی هموطنان

ارادتمند:عباسی کهنه

 

/ 0 نظر / 63 بازدید