ماجرای امامزاده

امامزاده بی بی حسنی روستا که حدود یک سال است به علت بنای فرسوده و خشت گلی تخریب و با 170000000 ریال کمک نقدی که از اداره اوقاف شهرستان جغتای جهت خرید آهن آلات و الباقی از طریق کمکهای مردمی روستاجهت ساخت مجدد این بنای متبرکه جمع آوری گردیده است بنا به گفته هیئت امنای امامزاده نیاز به کمکهای مالی بیشتری دارد که امیدواریم با مساعدت و یاری اهالی روستا و همچنین پشتکار جدی هیئت امنا در آینده ای نزدیک شاهد تکمیل این بنای متبرکه باشیم.

همچنین از هیئت امنای محترم خواهشمندیم گزارش کاملی از جزئیات ساخت و هزینه های این بنا در اختیار اهالی قرار بدهند.

بنای قدیم امامزاده

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید